Ramadhan #19

Author: mR_bRaM's // Category:
Assalamu'alaikum...
Kanthi kaweningan manah, hambok bilih wonten catur wicara ugi tata krama ingkang kirang trapsila ugi adamel gorehipun penggalih, kawulo nyuwun samodraning pangeksami.
Ugi mugi kita sedaya saged nglampahi shiam Ramadhan 1430 kanthi manah ingkang suci.
[515|220809]

0 Responses to "Ramadhan #19"

Posting Komentar